Endüstri Ürünleri Tasarım

  • Yer: Merkez Kampüs
  • E-posta: tasarim@karatekin.edu.tr
  • Bologna Bilgi Sistemi: Ders İçerikleri
PROGRAM HAKKINDA

Ürün tasarımı ve geliştirme, kullanıcı gereksinimlerini temel alarak endüstrinin gereksinimlerini karşılayan disiplinler arası bir etkinliktir. Endüstri Ürünleri Tasarımı ise endüstride üretilen, kullanıcı ya da tüketiciye yönelik ürünlerin, işlevsellik, ergonomi, beğenilirlik ve ihtiyaçlara uygunluk gibi ölçütleri gözeterek fikren geliştirilmesi, estetize edilmesi ve üretime uygun yeni bir ürün olarak projelendirilmesidir. Günlük yaşamda sıkça karşılaştığımız, evlerde kullandığımız elektrikli aletlerden saklama ve pişirme kaplarına, üzerimizde taşıdığımız cep telefonundan kol saatine, çalışma mekanlarında kullandığımız ofis sistemlerinden aydınlatma elemanlarına, ortak alanlarda kullandığımız kent mobilyalarından ulaşım araçlarına kadar birçok ürünün geliştirilmesi endüstri ürünleri tasarımcılarının katkılarıyla gerçekleşmektedir. Tasarımda bir yandan tüketicinin ihtiyaçlarını karşılayacak en iyi ürün tasarlanmaya çalışılırken, diğer yandan üreticinin çıkarları gözetilerek yararlılığı amaçlanmaktadır. Genel olarak tüketiciler, fonksiyonel, estetik, sağlam, güvenli, konforlu, kullanışlı ürünler beklerken, üreticiler de seri üretilebilen, düşük maliyetli, az parçalı, pazarlanabilir, kar marjı yüksek ürünler beklemektedir. Bu nedenle, Endüstri Ürünleri Tasarımı ürün-insan ilişkisinin görsel, fiziksel, bilişsel ve işlevsel arayüzünün kurgulanmasını olduğu kadar günümüz teknolojisinin sunduğu olanak ve kısıtlamaların ürün ve/veya sistem bazında yorumlanmasını da içeren yaratıcı bir disiplindir.

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü ders programı, Temel Tasarım, Ürün Tasarımı, Malzeme, Ergonomi, Strüktür, Statik, Üretim Teknikleri gibi derslerin yanında Fotoğraf, Grafik Tasarım, Tasarım Mühendisliği, Tarih ve Pazarlama gibi dersleri de içermektedir. Ayrıca öğrencilere Geleneksel ve Bilgisayar Destekli Çizim ve Modelleme Teknikleri de öğretilir. Tüm bu dersler, programın merkezinde yer alan tasarım projelerinin yürütüldüğü stüdyo derslerini destekleyici niteliktedir. Stüdyo çalışmalarında üretilen öğrenci projeleri farklı görüşlerin tartışıldığı jüri sistemi ile değerlendirilir. Otomotiv, mobilya, elektronik, seramik sağlık gereçleri ve beyaz eşyanın da aralarında bulunduğu pek çok sektör firmasına yapılan ziyaretlerle öğrenciler profesyonel uygulamaları inceleme olanağına kavuşmaktadır. Öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için üretim birimlerinde ve profesyonel tasarım ofislerinde staj yapmaları zorunludur. Mezuniyet yılındaki öğrencilerin endüstri kuruluşları ile ortak yürütülen projeler üzerinde çalışmaları da istenebilmektedir.

PROGRAMIN AMACI

Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünün amacı, küresel pazarda bir rekabet faktörü olarak ele alınan, özellikle de marka yaratma ve yenilikçi kültür oluşturulmasında ana faktör olarak görülen tasarım alanında yetkin Endüstri Ürünleri Tasarımcıları yetiştirmektir. Endüstri ürünleri tasarımı eğitiminde yaratıcılık ve fikirleri görselleştirme becerileri önemli bir yer tutar. Tasarımda yaratıcı fikirlerin geliştirilmesi süreci, tek bir doğru çözümün bulunmadığı, birçok farklı çözüme ulaşmanın mümkün olduğu bir süreçtir.  Bu süreçte genel bilgi birikimi, kullanıcı araştırmaları ve gözlem, tasarım yöntemleri ve görselleştirme, yenilikçi fikir geliştirme, prototip oluşturma ve bilgisayarda modelleme becerileri önemli bir rol oynamaktadır. Tasarım sürecinde serbest el çizim, teknik çizim, üç boyutlu modelleme ve bilgisayarla modelleme yoğunluklu olarak kullanılan görselleştirme araçlarıdır. Öğrenciler tüm bu konuları içeren geniş bir yelpazede eğitim almaktadırlar.

MEZUN OLACAK ÖĞRENCİLERİN DİKEY GEÇİŞ YAPABİLECEKLERİ ALANLAR
  • Endüstri Tasarımı
  • Endüstri Ürünleri Tasarımı
  • Endüstriyel Tasarım Mühendisliği
  • Endüstriyel Tasarım
TEKNİK ALT YAPI VE LABORATUVARLAR

…….

MESLEKİ EĞİTİME GİRİŞ ŞARTLARI

Bu programı tercih edebilmek için gerekli şart:

Adayların Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) yapacağı Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavından en az 150 ve üzeri puan alması gerekir.

PROGRAM ÖĞRETİM ELEMANLARI