Eğitim, Danışmanlık ve Hizmet Türleri

  • Bireylere yönelik genel eğitimler,
  • Kurumlara yönelik özel amaçlı eğitimler,
  • Diğer kurumlarla işbirliği içinde özel amaçlı eğitimler,
  • İş dünyasının çeşitli projelerinin hazırlık ve yönetiminde danışmanlık hizmetleri,
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli toplantıları organize etmek,
  • İhtiyaç olan alanlarda uzaktan eğitim modülleri hazırlamak ve uygulamak,
  • Ulusal ve uluslararası projeleri koordine etmek veya danışmanlık yapmak.