Hedeflerimiz

  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, üniversitemizin ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim programları dışında, toplum hizmetine sunulmasında yarar görülen eğitim programları hazırlamak ve bu eğitim programlarını hedef kitleye uygulamaktır.
  • Çankırı Karatekin Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi, iş yaşamına yeni atılacak bireylerin kariyer ve kişisel gelişimlerine yararlı programlar sunmak ve değişen dünya koşullarında kendini yenilemek isteyen kişilere fırsat vermek amacıyla kurulmuştur.
  • Yaşam Boyu Öğrenim Uygulama ve Araştırma Merkezi, düzenlediği programlarla, toplumsal ihtiyaçları tespit etmektedir. Bu ihtiyaçlara nitelikli çözümler üretecek eğitim müfredatları ve eğitim modelleri oluşturur. Bireylerin hayat kalitesini doğrudan yükseltecek programları, Çankırı Karatekin Üniversitesi’nin akademik birimleri ve iş dünyasından profesyonellerle destekler.