Misyon & Vizyon

Misyon

Toplumun, bireylerin ve iş dünyasının talep ve isteklerini dikkate alarak uluslararası kalite ve standartlarda bilgi ve becerilerle donatılmış, yenilikçi, girişimci ve mesleki etik anlayışına sahip insanları iş dünyamıza ,ve toplumumuza kazandırmaktır.

Vizyon

İş dünyasının ve bölgenin ihtiyacı olan alanlarda sertifika eğitim programları, danışmanlık hizmetleri ve uzaktan eğitim programları ile mevcut insan kaynaklarımızın kalitesini yükselten "Yaşam Boyu Öğrenim" anlayışını topluma benimsetmektir.