Faturalandırma

  • Merkezde sunulan hizmetlerin faturalandırılması Çankırı Karatekin Üniversitesi Döner Sermaye Hizmetleri kapsamında yapılmaktadır. Avrupa Birliği Eğitim –Gençlik Projeleri ve TÜBİTAK projeler bu kapsam dışındadır.